•   5-7 februari 2020

      Nationell toleranskonferens

      Stockholm

      Inbjudan: Klicka här

      Program och registrering: Klicka här

      

  •   24-25 maj 2019

IPCRG 6th Scientific Meeting

Bucharest, Romania

Programme and registration: Click here!

  •   28 September - 2 October 2019

ERS International Congress

Madrid, Spain

Programme and registration: Click here!

  •   10 maj 2019

NAAKA:s årsmöte 2019

kl 9.15-9.45, SFAM:s Kongress, Borås

  •   8 -10 maj 2019

SFAM:s Kongress, Borås

Nationella riktlinjer

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016  

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2018

Utvärdering av vård vid astma och KOL – 2018