IPCRG

14. 06. 01
Träffar: 1841

ST-läkare Nikolaos Pournaras från Valsta Vårdcentral i Stockholm presenterar sitt VESTA-arbete på IPCRG-kongressen i Aten

Nationella riktlinjer 2015 - 2016

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016 Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2016

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Riktlinjer