Astma och allergi – en utbildningsdag FÖR allmänläkare AV allmänläkare

16. 10. 10
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 1065
NAAKA, SFAMs nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare anordnar i samarbete med TEVA en fortbildnings- och inspirationsdag för allmänläkare. Utbildningen fokuserar på de senaste rönen inom allergidiagnostik, diagnostik och behandling av barn och vuxen med astma i primärvården, genomgång av nya riktlinjer om anafylaxi samt differentialdiagnostik – allt som väser är inte astma…
En utbildning för allmänläkare av allmänläkare.
Föreläsarna är kliniskt verksamma i primärvården, med forskning och i arbete med riktlinjer och vårdprogram.
Kilcka här för program och anmälan!

Nationella riktlinjer 2015 - 2016

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016 Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2016

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Riktlinjer