Välkommen till utbildning - Nya riktlinjer för behandling av KOL

14. 04. 22
posted by: Jan Bleckert
Träffar: 936

Utbildning

 

Klicka här: Inbjudan och program

Nationella riktlinjer 2015 - 2016

 

Behandling av astma 2015  Behandling av KOL - 2016 Riktlinjer för vård vid astma och KOL – 2016

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Behandlingsrekommendation

Länk: Bakgrundsmaterial

Länk: Riktlinjer